Конференция

Мартин Тъпанков

Кимон Афсаридис

Патрик Рьофен

Делчо Делчев

Делчо Делчев е архитект и директор на сдружение Смарт Фаб Лаб.

Нона Цекова

Нона Цекова е архитект и член на сдружение Смарт Фаб Лаб.

Виолета Заранкова

Виолета Заранкова е родена през 1988г в София. Има магистърска степен по керамика. От 2 години е хоноруван преподавател по керамика, порцелан и 3D принтиране в НБУ и успоредно разработва докторска дисертация, свързана с експерименталните техники в керамиката. Работи в областта на съвременното керамично изкуство, като често разчупва границата между традиционната и 3D принтираната керамика.

Моника Попова

Моника Попова е доцент по керамика и доктор по египтология към НБУ. Автор е на 40 самостоятелни изложби в сферата на керамиката, живописта и рисунката. Майка на 3 дъщери.

Гл. Ас. Георги Христов

Доц. д-р инж. Георги Христов е член на катедра Телекомуникации на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ от 2008 г. Професионалните му интереси са в областта на телекомуникационните мрежи и системи, процесите по маршрутизирне и комутация, IP технологиите, софтуерно-дефинираните мрежи, Интернет на нещата (IoT), вградените системи и роботиката. През последните години се занимава активно с безпилотни летателни апарати и с 3D технологиите за сканиране и репликиране на обекти.

Доц. Христов е водещия експерт в областта на 3D технологиите за проект ROBG-9 „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния (ARCHIVE)“, който е финансиран по програмата INTERREG V-A. Една от основните дейности в този проект е използването на съвременните 3D технологии за създаване на триизмерни дигитални модели и миниатюрни реплики на римски крепости, обекти и артефакти от долната част на Дунавския Лимес.

Йордан Райчев

Инж. Йордан Райчев е редовен докторант към катедра Телекомуникации от 2016 г. Дисертационният му труд е насочен в сферата на софтуерно дефинираните мрежи, което допълва професионалните му интереси, включващи още мрежова и сървърна виртуализация, телекомуникационни мрежи, информационна и мрежова сигурност и програмиране.

Освен като редовен докторант, инж. Йордан Райчев участва и работи по проект ROBG-9 ARCHIVE като експерт по дигитализация на древноримски археологически обекти и артефакти с културна и историческа значимост. В допълнение на тези дейности, той се занимава и с  разработване на приложения за виртуална и добавена реалност.

Дияна Кинанева

Ас. д-р Дияна Кинанева е член на катедра Телекомуникации от 2017 г. През същата година защитава докторска дисертация в областта на комуникационните мрежи и в частност Софтуерно-дефинираните мрежи. Занимава се с преподавателска дейност като професионалните ѝ интереси са в областта на комуникационните мрежи, маршрутизиращи протоколи, облачни услуги, виртуализация, Интернет на нещата и др..

Ас. Дияна Кинанева работи и като експерт по дигитализация на древно културно историческо наследство по проект ROBG-9 ARCHIVE, реализиран с водещ партньор Русенски университет. Основната дейност на ас. Кинанева е дигитализиране на артефакти, създаване на триизмерни компютърни модели и репликиране на обекти посредством съвременни технологии за 3D печат. Разширява дейността си като експерт по дигитализация чрез разработване на приложения с виртуална и добавена реалност.

Николай Филев

Собственик и управител на Моларис Дентал Лаборатория, Николай Филев има трудов стаж като зъботехник повече от 20 години в страната и чужбина (Мароко, Франция, Германия). В последните години той трупа опит и като сертифициран тренер по обучения за работа с 3D скенери и техния съответен софтуер.

Гари Роуландс

Последните 45 години Гари Роуландс се занимава с технологии от електроника и дизайн до тестване на безпилотни хеликоптери. В момента е част от три-членния екип на БАН, който работи по проект на DLR (немската НАСА), свързан с подобряване на подемника на космическата ракета Фалкон. Той е запознат с елементи на адитивното производство като дизайнер и като потребител.

Анна-Мари Вилмовска

Анна-Мари е доктор по приложна икономика на RAND Graduate School, CA, USA. Икономист в Световната Банка (D.C., SE and Central Asia, Middle East, CEE) и RAND (USA & Europe) с фокус финансови политики, технологии и добавена стойност в здравеопазването и образованието.

От 1 септември 2018 г. те е Изпълнителен директор на Българската аутсорсинг асоциация.

Анна-Мари е основател и партньор в Working Ideas – консултантска компания, разработваща стратегии за корпоративни и публични иновации в ЦИЕ с фокус клъстерно развитие, инвестиционни програми и оценки и комуникация на въздействието.

В периода 2012 – 2017 г. Анна-Мари е старши съветник на президента Плевнелиев с ресори иновации и наука, управлява наградите „Джон Атанасов“ и инициативата „Българската Коледа“.

Анна-Мари е част от Financial Times 100 Global Innovation Challengers from CEE , носител на Командорският Кръст на Република Полша за заслуги към създаването на свързана и иновативна Европа. Член е на управителния съвет на ЕК за програмата за наука и иновации „Мария Кюри“ и на борда на ЕК за дигитално предприемачество и регионални индустриални хъбове.

Ирина Франгулова

Пламен Захариев

Доц. д-р инж. Пламен Захариев е член на катедра Телекомуникации на Русенски Университет „Ангел Кънчев“ от 2006 г. Професионалните му интереси са в областта на безжичните технологии, сензорните мрежи, роботиката, Интернет на нещата (IoT), вградените системи, телекомуникационната сигурност и 3D технологиите.

Доц. Захариев е координатор за Русенски Университет „Ангел Кънчев“ на проект ROBG-9 „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния (ARCHIVE)“, който е финансиран по програмата INTERREG V-A. Една от основните дейности в този проект е използването на съвременните 3D технологии за създаване на триизмерни дигитални модели и миниатюрни реплики на римски крепости, обекти и артефакти от долната част на Дунавския Лимес.

Волен Валентинов

Под ръководството на Волен Валентинов, студио VOOOD използва традициите и принципите за дизайн, разработени в последните 10 години чрез практика. Работата на VOOOD се ръководи от принципите за автентичност, обмисляне и ентусиазъм. Подходът на студиото е да създаде уникална идентичност на всеки проект и тази автентичност резонира не само с дизайн решенията, но и със селекцията от материали в палитра от естествени цветове и обмяната на знания със занаятчии и други компании. Малкият екип съвмествно споделя дизайнерските си вдъхновения и предлага море от интердисциплинарни умения от няколко експертни области: вътрешен дизайн, индустрилен дизайн, мебелен дизайн и оформление. Целият процес е подсигурен от силен административен отдел за обслужване на клиента.

Петър Карабаджаков

Инж.Петър Карабаджаков е заместник управител по техническите въпроси във фирма Ингеборг-Демирева.
Фирмата е основана през 1993 г. Основната и дейност е проучване, конструиране, изработване на прототипи и крайни изделия в областта на подемно транспортното машиностроене / електротелфери; подемни кранове и др./
Идеята на 3Д принтерите, за добавяне на метал / не за отнемането му/ ни допадна, защото могат да бъдат изработвани машинни детайли , без да са необходими скъпо струващи машини и технологии, като стругове, фрези, леене, коване и др.Това прави 3Д принтерите незаменима инвестиция за бизнеса на Ингеборг-Демирева. С помоща на 3Д принтерите, по фирмени патентовани идеи, в Ингеборг-Демирева се изработва действащ макет на електротелфер с монорелсова количка, който печели златен медал на изложба, организирана от Съюза на изобретателите в България.

Роберто Вдович

Роберто Вдович е архитект, лектор, предприемач, както и съосновател и президент на FabLab, асоциация, която промотира дигиталното производство. Неговият движещ мотиватор е изследване на взаимодействието между мултимедиен дизайн, параметричен и генеративен дизайн, както и интерацията на информационно моделиране на сгради с дигиталното производство. Той също ръководи някои от проектите на FabLab, включително два проекта, реализирани с европейски фондове, свързани с Движението на Създателите (MAKE-IT, http://make-it.io/), и с образование (DOIT-Europe, https://www.doit-europe.net/)

Орлин Давчев

Доц. д-р арх. Орлин Давчев е роден 1978 г. в гр. Пловдив.

През 2005 г. основава с Мария Давчева архитектурно студио MIODESIGN.

От 2005 г. е преподавател в катедра „Интериор и дизайн за архитектурата“ на Архитектурен факултет при УАСГ, София.

През 2013 г. защитава докторска дисертация на тема „Основни архитектурни аспекти на световните изложения“, публикувана от Академично Издателство „Проф. Марин Дринов”.

През 2015г. заема  академична длъжност „доцент“ с монографичния труд „Цифрови технологии в дизайна за архитектурата“, публикуван от Институт за изследване на изкуствата, БАН

От 2016г. заема длъжността „Зам.-декан по учебната дейност“ на Архитектурен факултет при УАСГ

По негови проекти са реализирани редица жилищни, обществени и промишлени обекти в областта на архитектурата, интериора и дизайна.

Носител е (в съавторство с miodesign) на седем награди и дванадесет номинации от национални конкурси за архитектура и интериор.

Автор и е на десет публикации и съавтор на още осем в архитектурни списания и научни сборници. Съорганизатор и журиращ е в конкурси и форуми организирани от САБ (Нова визия за пл. Славейков’2012, Архитектите променят града’2012, Международна конференция в Костинброд’2014 и др.)

Водеща идея в творчеството му е реализирането на емоционална, устойчива и иновативна архитектура, носеща послания на своето време, авторов почерк и уважение към прилежащата среда.

Мартин Пунчев

Мартин Пунчев е утвърден 3Д артист, чийто основен фокус е създаването на дигитални модели на герои. Неговите модели се използват от някой от най-големите световни студия за игри. Основател е на CGZen – дигитална школа за изучаване основите на 3Д дизайна, създаването на герои/образи, заобикаляща среда, която има за цел да направи усвояването на тези умения по-достъпно и популярно в България.

Михайл Христов

Михаил Христов е български лекоатлет, параолимпиец, трикратен световен шампион на скок дължина за хора с увреждания.

Георги Червендинев

Георги Червендинев е завършил Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура през 1985г, специалност „Вътрешна архитектура“. През 1993г завършва ТУ-София, специалност „Двигатели с вътрешно горене“ и през 2010г защитава дисертация в ТУ-София с научна специалност „Ергономия и промишлен дизайн“. Автор е на няколко патента, като портфолиото му включва множество проекти в областта на автомобилния и продуктов дизайн. В момента е преподавател в ТУ-София, ръководител на катедра „Инженерен дизайн“ и ръководител на „Лаборатория за прототипиране и макетиране в дизайна – ID Lab“.

Албена Баева

Албена Баева е артист, базиран в София, България. Прави интерактивни инсталации в градски пространства, галерии, театрални и танцови пърформанси, като използва комбинация от технологии, креативно програмиране и практики от типа Направи-си-сам. Има две магистратури от Националната Художествена Академия в София – по Реставрация (от 2008г) и по Дигитално изкуство (от 2010г). Специализира проявления на технологичното изкуство от 12ти до 21ви век. През 2011 е наградена с международния приз за съвременно изкуство на Essl Art Award и Vienna Insurance Group Special Invitation.

Tя е съ-основател на Runabout project, платформа за между-дисциплинарни пърформанси и студио за интерактивен дизайн Reaktiv.

Творчеството й е показвано в музеи за съвременно изкуство като музей Essl, Австрия 2011, EMMA (Финландия, 2013), Музей за съвременно изкуство Войводина (Serbia, 2015), Project Space of ASU Art Museum (Темпе Аризона, 2016), в арт галерии и на фестивали за видео пърформанци в Австрия, България, Чехия, Кипър, Дания, Франция, Финландия, Германия, Унгария, Италия, Литва, Швейцария, Сърбия, Турция, Украйна и САЩ.

Спас Керимов

Спас е основател и изпълнителен директор на Принтиво, биотехнологична компания, която създава живи структури чрез технологията за 3D биопринтиране.

Спас е лекар с множество международни награди и признания от европейски научни конгреси. Интересува се от тъканно инженерство и регенеративна медицина, в частност 3D биопринтиране. Следи с интерес теми като изкуствен интелект, биотехнологична революция и съдбата на човечеството.

През 2015 основава неправителствената организация – Асоциация на студентите изследователи, която до момента има стотици членове. Мисията й е да помогне на университетите да подготвят по-добри и успешни медицински кадри.

През 2015 печели награди от Международния студентски конгрес в Грас, Австрия (юни 2015) и VI Международна научна конференция – Наука за здраве в Москва, Русия (април 2015).

Стоян Ставру

Стоян Ставру завършва висше образование във Юридическия факултет на Софийския университет през 2002 г., където впоследствие придобива и образователна степен магистър по Социална и юридическа психология (2010). Доктор е по право (2009) и по философия (2015) – отново в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2008 г. e преподавател в НБУ, Магистърски факултет, Департамент „Здравеопазване и социална работа“. Доцент в Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките. Основател и главен редактор на научно електронно издание „Предизвикай правото!“ (2010-2018), както и научен редактор на поредицата от научни монографии „Предизвикай правото!“ (2015-2018) и на поредицата от сборници със съдебна практика „Предизвикай: Съдебната практика!“ (2018). Съорганизатор и основен участник в поредицата от 18 дебата в областта на биоетиката и биоправото под общото мото „Осмели се да питаш!“, състояли се в Център за култура и дебат „Червената къща“ (2012-2014), както и на поредица от 23 радиопредавания “Правото в нови води”, излъчвани по БНР, Хоризонт до обед (2015-2016). Основен организатор на 6 национални годишни конференции по биоетика и биоправо (2013-2018), както и на 6 публични дискусионни дебата от поредицата „Vox Nihili. Шепоти от бъдещето“ (2017-2018). Активно работи за изграждането на обществена и научна чувствителност към проблемите на биоправото и етико-юридическите регулации на човешкото тяло.

Олег Йентин

Роден в Украйна през 1979, завършва висшето си образование в Нюремберг, Германия и работи в продължение на 13 години в сферата на продажбите и развитието на нови пазари за голяма компания за керамика. През 2017 се присъединява към екипа на GE Additive в Лихтенфелс. Вдъхновява се от адитивните технологии и прогреса в индустрията.

Милош Йованович

Милош е Channel sales manager за Централна и Източна Европа към фирма Формлабс.

Благодарение на богатия си опит в 3D принтирането, Милош ръководи продажбите и дистрибуторската мрежа на Формлабс в Централна и Източна Европа.

Преди да се присъедини към Формлабс, Милощ работи като Мениджър развитие на пазари за Solfins, разрастващ се бизнес за адитивно производсво на Балканите, с фокус да подпомогне инженерната индустрия да включи адитивното производство в работния си процес.

В професионален план, Милош е мотивиран да превръща идеите в реалност и да изследва границите на адитивното производство.

Геса Шнайдер

BigRep разработва най-големите индустриални 3D принтери в света. Многонаграждаваните им машини, с немски дизайн и инженерство, като STUDIO и ONE, израждат нови стандарти за скорост, ефикасност и надежност. Централата на компанията е в Берлин, с мрежа от офиси в Сингапур, Ню Уорк и Бостън.

Комбинирайки дългогодишен опит в продажбите и управление на търговски представителства, от 2016 Геса Шнайдер отговаря за партньорствата на BigRep GmbH в ЕМЕА региона. Ежедневно тя подпомага парньорската мрежка на BigRep да развиват пазара си и да изпълняват търговските си стратегии с цел да се увеличи търсенето на индустриални принтери в този регион. Интересите й в 3D принтирането се развиват, когато научава какви необятни  възможности крие тази технология. Особено когато става въпрос за дизайн, тя е убедена че 3D принтирането създава нови възможности и надминава традиционните разбирания за растеж на производителността, понеже технологията изобретява по-добри и по-умни продукти.

Преди да се присъедини към BigRep, Геса Шнайдер работи за CEB, компания за стратегически мениджмънт, и за спортната компания Adidas. Получава магистърската си степен по международен мениджмънт от университета в Хановер, Германия.

Румяна Захариева

Строителен инженер-магистър по строителство на сгради и съоръжения. Доктор на Университета Артоа, Франция. Доцент в УАСГ. Преподавател по строителни материали и строителни изолации. Над 85 научни публикации и над 250 цитирания на научните трудове. Основни теми на изследователски интерес: устойчиво развитие и строителство, оползотворяване на строителните отпадъци, супервисокоякостни бетони, авангардни строителни материали и технологии. Ръководител на 3 успешни докторантури и 5 научно-изследователски пректа през последните 10 години. Значителен консултански и експертен опит.

Георги Тодоров

Георги Тодоров е професор в Технически Университет София. Rъковoдител е на Център за виртуално инженерство “проф. Илия Бояджиев” към Университета. Основател и ръководител е на лаборатория „CAD/CAM/CAE  в индустрията“ към Машинно-технологичен факултет.  Ръководител е и на лаборатория 3DCLab – „Бързо прототипиране и 3Д креативност“ kym “СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ“, от състава на „София Тех Парк“.

Проф. д-р Г. Тодоров завършва допълнително обучение в областта на роботиката и числените методи (1986-1987). Специализира в университета в Стафорд, Англия инженерни анализи (1993-1994) и в AOTS/Япония(2003) – сложни формообразуващи инструменти Rapid Prototyping/Rapid Tooling. Работил е над 50 международни индустриални проекти за фирми като, Chevron (USA), Tyco Electronics (USA), Sensor Nite (Bulgaria), Sensata (Holland), Siguren (France), Nexen Lift Truck (UK), CMS (Italy), Wahler (Germany), LS Yang (Taiwan), Deltica (USA), Visteon/Johnson Controls (Bulgaria, France), Renault (France), VW (Germany) и много други. Понастоящем е декан на Машинно Технологичен Факултет на ТУ София. Професионалните му интереси са областта на 3D технологиите, FEM анализите и виртуалното прототипиране, адитивните( 3D Print), механичните и хибридните обработки, изследването, оптимизацията, диагностиката, сканирането, метрологията и изграждането на бързи прототипи на формообразуващи инструменти, конструкции и системи на тяхна основа, както и други проектни, иновационни и изследователски  дейности. Един от пионерите на 3D технологиите и в частност 3D Print в България.

Константин Рангелов

Константин Рангелов учи авиокосмическо инженерство в техническия университет в Делфт, Холандия. Заедно с брат си, Свилен, решават да основат Дронамикс – компания, която специализира в проектирането и строежа на безпилотни товарни самолети за цивилни цели. Първият модел, наречен ‘Черния Лебед’, ще бъде способен да превозва 350кг полезен товар на 2500км разстояние. Целта му е да е най-ефикасният и евтин за употреба въздушен транспорт на товари. Първоначалните пазари, на които може да се очакват техните услуги, ще са в Азия и Африка. Мотото на компанията е ‘Доставяме днес!’.

Иван Чавдаров

Иван Чавдаров получава научната си степен магистър на науките по мaшинно инженерство през 1991 от Технически Университет, София. Защитава докторската си степен на тема „Роботи и Манипулатори” и става доцент в Института по Роботика към БАН. През 2017 заема позиция доцент в Катедра Мехатроника, Роботика и Механика към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Професионалните му интереси включват механиката и дизайна на мобилни и стациоанарни роботи. Има 10 патента в областта на мехатрониката. Цели се да използва минимализъм в дизайна на роботи и в приложението на иноватини конструкции, базирани на 3Д технологията.

Димитър Славов

Димитър Славов е роден 1969г. Получава бакалавърската и магистърската си научна степен по лазерни техники от Техническия университет в София през 1995. От тогава е свързан с Института по Електроника към БАН, където през 2001 защитава докторската си степен по контролируеми лазерни вълни. Работи в сферата на спектроскопия с висока разделителна способност на алкални атоми, изграждане на оптични устройства с диодни лазерни източници за спектроскопични приложения, като активно използва 3D технологиите.

В момента д-р Славов е доцент в Института по Електроника към БАН.

Мария Александрова

Мария Александрова е мениждър Иноватини проекти към Cleantech България.

Има богат опит като консултант за разработка на иновации и технологични трансфери, и е водила няколко европейски индустриални проекта.

От 2016 насам, Мария управлява неправителствената организация Climate KIC Accelerator в България и помага на над 20 предприемачи в технологичната сфера да валидират бизнес идеите си и да навлязат на пазара. Мария е сертифициран мениджър и коуч на Climate-KIC по иновации и тяхното промотиране.

Стаматис Полидорас

Д-р Стаматис Полидорас има докторска степен по машинно инженерство от Техническия университет в Атина. Научният му труд е в сферата на 3D принтирането – бързо прототипиране. В момента е част от преподавателсия екип в университета към училището за машинно инженерство, където преподава 3D CAD, и води лекции за напреднали по машинно инженерство и дизайн. В същото време подпомага студентите в учебната им и изследователска дейност в лабораторията за бързо прототипиране към училището, в ролята си на един от нейните основатели. Той е един от пионерите в Гърция, които прилагат принципите на 3D принтиране и адитивно производство. Активен в научната сфера повече от 22 години, и успешно е изпълнил множество иновативни проекти в сферата на машинното производство, нов дизайн и разработка на продукти, архитектура, инженерство, палеонтология, археология, културно наследство и др.

Адис Муминович

Д-р Адис Муминович е доцент в университета в Сараево, Факултет по машинно инженерство, в Босня и Херциговина. В момента прави изледователска дейност по няколко направления в сферата на инженерството и дизайна: CAD, бързо прототипиране, машинен дизайн, индустриален дизайн, разработка на продукти, активни магнитни лагери и трибология. Следващото му поле за изледване ще бъде в сферата на допустими отклонения, отклонения и съвпадения на части, произведени чрез добавъчна технология.

Адис Муминович е основател на CGP Design Team (www.cgp.ba) и обучител на различни CAD софтуери.

Почитател на научната фантастика, космоса и планинското колоездене.

Лилиан Ван Даал

Лилиан ван Даал (1988), завършва Индустриален и Продуктов Дизайн HAN в Арнхем, 2010, а през Януари 2014 прави специализация по Индустриален Дизайн в Кралския колеж на изкуствата в Хага, Холандия.

Възприема се като медиатор между природата и света, създаден от човека. Експериментира с иновативни технологии и материали, за да създаде нови форми и структури. С постигнаните нови обекти, тя се стреми да внесе разбиране и да допринесе за използването на по-органични и устойчиви производствени методи. Вярва в еволюцията на природата и вдъхновението което органичните процеси предлагат. Когато погледнем обикновеното под друг ъгъл, виждаме нови възможности. Тя превръща експериментите си в полезни връзки, сътрундичества и приложения.

С работата си е спечелила наградата Ontwerp en Innovatieprijs Gelderland, както и Volvo Design Challenge 2015, и Bio Art and Design Award 2016. Творбите й са показвани в Милано, Виена, Мадрид, Перу, Аржентина, и няколко локации в Холандия. През 2017 работата й „Формите на Швеция” е закупена за частната колекция на център Помпиду в Париж, Франция.

Освен за собствените си разработки, тя съшо е работила за студио Drift, Feiz Design, Bleijh Concept & Design и студио MOM.

Бощян Вихар

Бощян държи научна степен доктор по биология от RWTH Aachen University, Германия. По време на бакалавърското си следване, той се фокусира върху животинската психология и науката бионика/биомиметика. Докато прави изледване в Института по клетъчна- и невро-бионика в Ахен, той натрупва знания за различни аналитични методи и био материали. През 2014-2015 обогатява знанията си като научен сътрудник в Института по биомедицина и мехатроника, JKU Linz. От 2016 насам ръководи Био лабораторията в институра IRNAS, Словения, където търси свободно достъпни решения за биологична и био-медицинска изследователска дейност с фокус на 3D био-принтиране.