Еудженио Бетучи

IAAC Barcelona, Noumena

Еудженио е строителен инженер по образование от университета в Болоня, Италия. Има изявени интереси в сферата на изчислителния дизайн и дигитално производство. В момента е старши дизайнер в Noumena -технологична компания, работеща в сферата на роботиката, специализирана в дистанционно наблюдение, 3D сканиране, анализиране на данни за комплексно строителство, селско стопанство и градско планиране.  Отделно ръководи отдел за адитивно производство – WASP Hub Barcelona.

Участва в Европейския проект – ROMI (Роботика за микроферми), като допринася с разработката на автономни мапинг решение. Еудженио е член на академичния екип към Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) по магистърските програми: Master in Robotics and Advanced Construction (MRAC), Master in Cities and Technologies (MACT) и 3D Printing Architecture Postgraduate program (OTF).