Давиде Нери, директор маркетинг и продажби в WASP

Директор Маркетинг и Продажби WASP

Давиде Нери е ерудиран и гъвкав иноватор, който, благодарение на подхода „mindful thinking“, повече от три десетилетия спомага за развитието на новаторски решения, характеризиращи се със синтез на съвременни технологии, които размиват границите между физическата, дигиталната и биологичната сфера. В момента главната му цел е да изследва как дигиталните технологии могат да си взаимодействат с биологичния свят ежедневно чрез комбинация от параметричен дизайн, материалодобавъчно производство и създаване на материали, за да проправят път на симбиоза между телата ни, продуктите, които ползваме, и дори сградите, в които живеем. В същото време Давиде е убеден, че можем да създадем бъдеще, в което всички играем активна роля в креативността, емпатията и световния мир.