Йеспър Ронде

Ultimaker

Йеспър Ронде става част от Ultimaker през 2019 и отговаря за дистрибуционната мрежа на Ultimaker.