Проф. Георги Тодоров

Технически Университет София

Георги Тодоров е професор в Технически Университет София. Rъковoдител е на Център за виртуално инженерство “проф. Илия Бояджиев” към Университета. Основател и ръководител е на лаборатория „CAD/CAM/CAE  в индустрията“ към Машинно-технологичен факултет.  Ръководител е и на лаборатория 3DCLab – „Бързо прототипиране и 3Д креативност“ kym “СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ“, от състава на „София Тех Парк“.

Проф. д-р Г. Тодоров завършва допълнително обучение в областта на роботиката и числените методи (1986-1987). Специализира в университета в Стафорд, Англия инженерни анализи (1993-1994) и в AOTS/Япония(2003) – сложни формообразуващи инструменти Rapid Prototyping/Rapid Tooling. Работил е над 50 международни индустриални проекти за фирми като, Chevron (USA), Tyco Electronics (USA), Sensor Nite (Bulgaria), Sensata (Holland), Siguren (France), Nexen Lift Truck (UK), CMS (Italy), Wahler (Germany), LS Yang (Taiwan), Deltica (USA), Visteon/Johnson Controls (Bulgaria, France), Renault (France), VW (Germany) и много други. Понастоящем е декан на Машинно Технологичен Факултет на ТУ София. Професионалните му интереси са областта на 3D технологиите, FEM анализите и виртуалното прототипиране, адитивните( 3D Print), механичните и хибридните обработки, изследването, оптимизацията, диагностиката, сканирането, метрологията и изграждането на бързи прототипи на формообразуващи инструменти, конструкции и системи на тяхна основа, както и други проектни, иновационни и изследователски  дейности. Един от пионерите на 3D технологиите и в частност 3D Print в България.